QL1

Tạo tài khoản để đăng ký gói học chương trình CEO Chuyên Nghiệp này.

Thời hạn: Trọn đời
Học phí: 99,000,000đ
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: