Gói đăng ký học khóa CEO Chuyên Nghiệp (mã số khóa học: QL1)

Thời hạn: Trọn đời
Học phí: 99,000,000đ

Gói đăng ký học chương trình Hoạch Định Chiến Lược  (mã số khóa học: CL1)

Thời hạn: 12 months
Học phí: 5,500,000VND

Gói đăng ký học chương trình Kỹ Năng Marketing (mã số khóa học: MA1)

Thời hạn: 10 months
Học phí: 7,500,000VND
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: