Bài 05: Lựa Chọn Chiến Lược

  • Chiến lược cấp tập đoàn
  • Phát triển cơ học
  • Thâu tóm và sáp nhập
  • Liên kết chiến lược

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: