CEO Chuyên Nghiệp là khóa huấn luyện tập hợp tất cả những kiến thức mà một người cần phải nắm để có thể đảm nhận vị trí CEO của một công ty.

Khóa học tổng hợp tất cả các Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp (Mã số khóa học: QL1)

Giảng Viên: Đỗ Hòa

Khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng để quản lý doanh nghiệp như là một Nhà Quản lý Chuyên nghiệp.

Từ việc tổ chức một bộ máy quản lý kinh doanh, cho đến thiết kế vận hành nó, rồi hoạch định kinh doanh, hoạch định phát triển doanh nghiệp, cho đến quản trị tất cả các chức năng phổ biến mà doanh nghiệp nào cũng có.

Nói theo ngôn ngữ kỹ năng mà các tập đoàn lớn thường sử dụng thì khóa học bao gồm các nhóm kỹ năng sau đây:

 • Kỹ năng Lãnh đạo (leadership)
 • Kỹ năng Quản lý tổng quát (general management)
 • Kỹ năng quản trị các chức năng (Marketing, Sales, Brand & Communication, HR, Finance, Manufacturing, Procurement and Contracting, IT)

Thời lượng chương trình: 2 năm. Học viên có thể phải cần đến 2 năm để học hết toàn bộ chương trình này.

Hiệu lực tài khoản: Trọn đời. Điều đó có nghĩa rằng học viên có thể giữ tài khoản của khóa học để tham khảo bất kỳ khi nào mình cần.

Đối tượng:

 • Chủ doanh nghiệp. Biết để tự mình tổ chức công ty, hay để làm việc với CEO thuê ngoài.
 • Cấp quản lý từ hạng C trở lên, những người đang hoặc sắp sửa được bổ nhiệm vào vị trí CEO.
 • Những ai đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu để một ngày nào đó sẽ được đề bạt vào vị trí CEO.
 • Và cuối cùng là những ai đang công tác trong các lĩnh vực có liên quan, cần có kiến thức về quản lý doanh nghiệp.

Quyền lợi:

 • Được học lý thuyết online và làm các bài tập theo từng nội dung.
 • Được tham khảo, sử dụng các biểu mẫu, công cụ.
 • Được tham gia group chat của lớp học. Được trao đổi với giảng viên trong quá trình áp dụng vào điều kiện thực tế.
 • Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Nội dung chương trình tại đây: