Tiếng Việt nói "học hỏi" là có nguyên do. Không biết thì mới học, và đã học thì phải hỏi, như thế việc học mới có hiệu quả tốt được!

Vậy nên nếu bạn có gì thắc mắc, hãy mạnh dạn hỏi giảng viên.

Giảng viên đứng lớp thường gặp một thách thức là không biết dạy như thế nào cho phù hợp với mọi người. Bởi trong lớp có người đã học qua các lớp tương tự, người đã có đọc sách... Những học viên này ghi danh học thường muốn nhanh chóng được tiếp cận những kiến thức mới. Nên nếu giảng viên dạy chậm quá thì họ dễ bị nản.

Nhưng trong lớp cũng có những học viên hoàn toàn chưa biết gì. Họ là những người lần đầu tiên đi học, người có background từ những ngành nghề chuyên môn khác với kinh doanh và quản lý. Những học viên này muốn giảng viên giảng thật kỹ, thật chậm, để họ có thể tiếp thu trước khi qua bài mới.

Vậy giảng viên biết dạy thế nào cho phù hợp với tất cả?

Tức nhiên, giảng viên phải tìm cách hiểu học viên của mình để qua đó có thể đề ra phương pháp, tốc độ phù hợp nhất.

Và cách mà giảng viên đánh giá về trình độ, về mức độ nắm bắt của học viên là qua các câu hỏi, những thắc mắc mà học viên nêu lên.

Vậy hãy hợp tác với giảng viên bằng cách cho giảng viên biết chỗ nào mình chưa thấy rõ, chỗ nào mình chưa kịp hiểu... để giảng viên biết mà điều chỉnh.