Nhiều trường hợp học viên phản hồi với chúng tôi là clip bài học chỉ chạy nữa chừng rồi dừng lại, không tiếp tục xem, nghe được nữa, và họ cho rằng clip bài học bị lỗi.

Thực ra, clip bị lỗi là có nhưng rất hiếm, bởi vì chúng tôi luôn kiểm tra sau khi đã biên tập và tải lên web.

Lỗi này xảy ra là cá biệt và thường rơi vào một trong các trường hợp sau đây:

- Học viên đăng nhập từ nơi có đường truyền internet yếu, sử dụng gói internet tốc độ thấp để học.

- Hoặc đăng nhập vào thời điểm có nhiều người cùng sử dụng chung tài khoản internet, dẫn đến băng thông bị kém.

- Đường internet khu vực ấy đang bị sự cố.

Tất cả những lỗi trên dẫn đến clip bài học không tải xuống máy của học viên một cách trọn vẹn, mà chỉ mới tải xuống 1 phần. Học viên đang nghe, xem thì bị lỗi, clip dừng lại.

Giải pháp:

Trong trường hợp này, học viên cần di chuyển đến nơi có đường truyền internet mạnh hơn, hoặc chờ qua giờ cao điểm khi có ít người sử dụng internet thì vào học lại.