Tài liệu bổ trợ Module 9. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

  • Team marketing và sales của bạn có làm việc chung không?
  • Bao nhiêu sếp marketing có thể vượt qua khủng hoảng do Coronavirus gây ga?
  • Hãy giải trình kinh doanh cho ngân sách marketing của bạn
  • Marketing trong vũ trụ ảo, một cơ hội để sáng tạo và thử nghiệm
  • Cuộc tái tạo số đường ra thị trường của công ty công nghệ
  • Bán hàng và marketing B2B kiểu truyền thống đã trở nên lỗi thời.

Đăng ký để xem tiếp …