Bài 15 Module 10: Kiến Thức Cơ Bản Về Giá và Cách Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận (2)

  • Hiểu các loại chi phí giá thành
  • Giá sàn là gì?
  • Phân tích điểm hòa vốn
  • Tối ưu hóa lợi nhuận
  • Cung doanh thu hòa vốn
  • Thay đổi về sự co giãn nhu cầu

Đăng ký để xem tiếp …