Bài 02 Module 10: Tại Sao Kinh Doanh Thì Cần Phải Hoạch Định?

  • Tại sao người quản lý công ty cần phải hoạch định hoạt động kinh doanh của công ty?
  • Nếu không hoạch định thì sao?