Bài 10 Module 16: Thiết Lập Chính Sách Phân Phối.

  • Chính sách bán hàng trực tiếp và chính sách bán hàng qua trung gian
  • Chính sách về tuyển chọn và xây dựng đại lý cấp 1, đại lý cấp 2
  • Chính sách về tín dụng, vận chuyển, giao hàng và sử dụng nguồn nhân lực
  • Quản lý tín dụng dành cho các đại lý
  • Hợp đồng đại lý

Đăng ký để xem tiếp …