Tài liệu bổ trợ Module 3. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

 • CEO dùng lịch thế nào
 • CEO xuất sắc
 • Ưu tiên của CEO nên là sự tồn tại của doanh nghiệp
 • Công ty được lãnh đạo bởi CEO là nhà sáng chế thường có năng lực sáng tạo tốt hơn
 • Chuyển đổi số trên lịch làm việc của CEO
 • Làm đúng việc và phục vụ cho lợi ích của mình
 • CEO quản lý thời gian thế nào
 • Vai trò lãnh đạo mới trong tổ chức ở thế kỷ 21
 • Tái xác định lại vị trí CEO hiện đại
 • Khoảnh khắc CEO - lãnh đạo trong thời đại mới
 • Tư duy và hành động của một CEO xuất sắc
 • Tiếng nói của CEO giỏi
 • Thật ra thì CEO làm việc gì?

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: